Nytänkare i byggbranschen brukar man kalla oss...


Vi vill själva beskriva oss som ovanligt nyfikna och flexibla i en till stor del konservativ bransch. Tack vare vår snabbrörliga organisation har vi lyckats behålla vår kreativitet och vårt engagemang trots att personalstyrkan vuxit starkt.

 

Blue Wall Construction AB erbjuder tjänster inom entreprenad och byggservice. Ett lyckat projekt utmärker sig genom god planering, höga kvalitetskrav, stort engagemang, effektiv upphandling och en samordnad produktion. Vi har mångårig erfarenhet av samtliga delar i projektprocessen och har en väl utvecklad systematisering av produktionsfaserna.


Våra kunder vänder sig till oss för en komplett lösning från konceptfas till färdigt projekt. Vi backas upp av samarbetspartners inom en mångfacetterad sektor inom byggnation. Vårt självklara mål är att uppfylla eller överträffa våra kunders förväntningar.
Projekt i urval

Länkar